Jeg er en voksen dame i min beste alder, gift og har 3 voksne sønner. 

I hele mitt voksne liv har jeg vært opptatt av andre mennesker, særlig barn og unge. Alle fortjener et godt liv, og jeg ønsker å bidra slik at de med ekstra utfordringer også får det.

Jeg er spesielt engasjert i barn, ungdom og unge voksne og tenker at de ikke bare fortjener en ekstra sjanse, men en million dersom det kan bidra til at de når sine mål og får en fin hverdag.

Naturen er etter min mening det beste stedet for fysisk aktivitet, samtidig som det er perfekt for mental helse. Aktivitet i naturen stimulerer hjernen og er et godt sted for gode samtaler og rekreasjon.

I tillegg er jeg utdannet MediYogainstruktør  med fordypning i Kids og Unge psykisk helse. Yoga er en del av hverdagen og gir meg ro og overskudd. Jeg har egen ungdomsyoga klasse hos Yogahaven på Frysja.

Helse, livsstil og vår mentale helse er jeg er svært opptatt av. Vi har alle valg om hvordan vi ønsker å leve våre liv, selv om det noen ganger kan føles som om vi sitter fast i et mønster det kan være vanskelig å komme ut av. Viktigheten av å ta vare på oss selv for å kunne være der for andre er noe som er lett å glemme i en hektisk hverdag.